Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eylül, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Contemporary Istanbul 14.Kez Sanatseverlerle Buluşuyor / Can Erol

Son yıllarda CI’da Sanatorium’un portföyünde karşımıza çıkan bir başka değer de Mehmet Dere. Geçtiğimiz yıl devasa ebatlarda sergilediği, Türkiye’deki modernleşme sürecindeki hınç kavramını irdeleyen tipografik işi “Ressentiment” ile dikkatleri çeken Dere, bu yıl “Düşüş” isimli kara kalem desen çalışmasıyla CI’da yer alıyor. Dere, eseri o kadar yalın ve çarpıcı bir şekilde anlattı ki, noktasına virgülüne dokunmadan aktarmanın en doğrusu olacağı kanaatindeyim: “Ayrılma ayrılanın kendi iradesiyle, yarılma başkasının iradesiyle gerçekleşir. Kişi sevdiğini ancak ve ancak ondan vazgeçerek yeniden yaratabilir. Yeniden yaratmak ancak kayıp kabul edilip, yas yaşandığında gerçekleşebilir.

Trak! 2019 / Winter is Coming / Mebusan25

Trak! 2019 Enstelasyon,17 cm x 5 cm  yeşil sabundan heykel & mdf kaide Trak simgesel bir kastrasyonu imgeleyen bir sesi imler. Kaybedilen gerçeklikte işin anlam merkezi bütüne karşı ihtilafı şiddetlendiren bir ironi ile ayakta durur. Kaidesi ve kendisi sabundan olan bir  zeminde  haz ve acının özgün bir bileşimi olarak atıfta bulunur. Sanatçı Trak! Adlı eserinde gücü ve gücünü öfkeden alan mitik bir karakter olan Yeşil Dev figürünü , anonim olarak her yerde bulunabilen yeşil sabundan üretir. Birey ve toplum ikileminde algıdan duyuma, dürtüden duyguya ,düşünceden davranışa tüm eylemlerimizde  bastırılmış öfkenin insanı öteki den ayrıştıran bir çeşit iktidar alegorisini görürüz. Bu ikilemde sanatçı, formun nesnesini vurgulamaz, işaret eder. Bu anlayış, öfke üzerine düşünmeye, derin bir tefekküre , eleştirel bir  görüş olarak bakış açısını çeşitlendirmeye işaret eder. Bu anlamda eserin formundan ziyade izleyicinin dikkate alınması istediği etkiyi amaçladığını söyleyebi

Kusurlu Güzellik

Ercan Akın'ın küratörlüğünde,10 sanatçıdan oluşan "Kusurlu Güzellik" adlı sergi Japon kültürünün estetik felsefesinin temel kavramlarından biri olan wabi-sabi öğretisinden ilham olarak ortaya çıkmakta. Wabi-Sabi" bir şekilde Japonya'ya özgü estetik beğeniyi görünür kılan,cisimleştiren bir kavram olarak  1500'lü yıllarda ortaya çıktı. Wabi–Sabi kavramı, güzelliğin kusurlarla daha estetik olduğunu savunan,g österişten uzak, daha basit bir yaşam tarzını ifade eden bir dünya görüşünün altını çizmektedir . Wabi-sabi bu anlamda bulunduğu yüzyıl içinde , cömertlik, süsleme ve zengin malzemelerin hâkim estetiğine karşı bir tepki olarak kendisini, kusurluluk ve yeryüzünde zenginlik, her şeyden önce otantikliğe saygı göstererek güzellik bulma sanatı olarak kendini ortaya koydu.Japonya'da bu kavram o kadar derinden insanlara içkindir ki, Batılı bir bilinç tarafından açıklanması ve anlaşılması zordur.  Wabi-sabi,