Ana içeriğe atla

Hi All, Muhtelif is Out


Muhtelif
guncel sanat dergisi / contemporary art magazine
2008, no.4, Güz / Autumn, Istanbul


Günlük Daily Adnan Yıldız & Mehmet Dere
Aut disce aut discede
Aut disce aut discede

Gramer Grammer Maurizio Lazaratto
Gayri-maddi Emek
Immaterial Labor

Praksis Praxis Ulus Baker
Tarde Postülaları
Tarde's Postulates

Diskur Discourse Yahya M. Madra
Emperyalizmden Ulus-ötesi Kapitalizme: "geçiş durumu"
olarak Venedik Bienali
From imperialism to transnational capitalism: The Venice Biennial
as a "transitional conjuncture"

Diyalog Dialogue Adnan Yıldız & Gerald Lidstone
Kim kimin için üretiyor?
Who is producing for whom?

Diyalog Dialogue Marianne Heier & Per Gunnar Egg-Tverbakk
Norveç köşeyi tam da bu noktada döndü!
At This Point Norway Became Wealthy

Retroakt Retroact Lars Bang Larsen
Zombiler ve gayri-maddi emek
Zombies and immaterial labour

Stool Tabure Kim Einarsson
Kellesiz
Headless

Gramer Grammar Ulus Baker
Kanaat nedir?
What is an Opinion?

Havuz Pool Caner Aslan
Sembolik Düzen
Symbolic Order
Editörler Editors Pelin Tan, Adnan Yıldız
Asistan Editör Assistant Editor Banu Çiçek Tülü
ingilizce Düzelti Proofreading Ashkan Sepahvand
Türkçe Düzelti Turkish Proofreading Özge Açıkkol, Burak Şuşut
Tasarım Design Ali Cindoruk
Kapak Cover Caner Aslan (Sembolik Düzen Symbolic Order, 2008)

Istanbul, 2008

Yorumlar

Adsız dedi ki…
derece doğru.yola devam

Bu blogdaki popüler yayınlar

The Language Habitat: an Ecopoetry Manifesto

The Language Habitat: an Ecopoetry Manifesto By James Engelhardt Ecopoetry is connection. It’s a way to engage the world by and through language. This poetry might be wary of language, but at its core believes that language is an evolved ability that comes from our bodies, that is close to the core of who we are in the world. Ecopoetry might borrow strategies and approaches from postmodernism and its off-shoots, depending on the poet and their interests, but the ecopoetic space is not a postmodern space. An ecopoem might play with slippages, but the play will lead to further connections. Ecopoetry does share a space with science. One of the concerns of ecopoetry is non-human nature (it shares this concern with the critical apparatus it borrows from, ecocriticism). It certainly shares that concern with most of the world’s history of poetry: How can we connect with non-human nature that seems so much more, so much larger than ourselves? How can we understan

Ağaçların Kokusu Sergi Metni

Kwahulé'nin tiyatro metinleri bir çok iç içe geçen alandan oluşan parçalanmanın nitelikleriyle birleşerek kendini kurar. Kwahulé'nin metinlerinde yaşadığı Afrika’daki iç savaşın dehşetini   Avrupa’da yaşayan Afrika kökenli halkların diasporik olarak tariflenebilecek “Yeni Dünya” olarak nitelendirilebilen , bir deneyime, psişik bir uzama gönderme yapar. Örneğin Bira fabrikası, anlatım tarzı olarak Kwahulé'nin karakterleri, caz müziğinin doğaçlama nabzını rezonans eden riff’ler ve rötuşlarla konuşmaktadır. Metinlerinde Afrika’ya verilen hasarı temsil eden şiddetli bir dünyayla yüzleşmeyi görünür hale getirmek için abartı ve gerçeküstü dokunuşlar yoluyla, giderek genişleyen bir küresel göçmen sorunsalına gerçekliğini ötekileştirmeden mercek altına alır .Oyunlarının tematik bağlamı, , yoksulluk, sürgün kapitalist açgözlülük, çarpışma ve “ötekinden” korkma - yani “ötekinin” ne şekilde tanımlandığı ile ilişkili bir bütüne gönderme yapar. İnsanın doğa ü