Ana içeriğe atla

Uzaktaki Yakın:Umutsuz Boşluk


Mehmet Dere, Yunus Emre Erdoğan
Moderatör: Seda Yavuz
9 Mayıs, Cumartesi 18:30 (İstanbul, GMT+3)
Zoom Meeting ID: 703 667 5637
Password: sanatorium

9 Mayıs, Cumartesi 18:30’da gerçekleşecek SANATORIUM'un Zoom Konuşmaları etkinliklerinin üçüncüsünde, Şubat 2018'de SANATORIUM'da yer alan ''Umutsuz Boşluk'' sergisinden hareketle, Mehmet Dere ve Yunus Emre Erdoğan, Seda Yavuz moderatörlüğünde güncel durum üzerine izlenimlerini paylaşacak.
Mehmet Dere’nin kavramsal çerçevesini ürettiği ve sanatçı olarak dahil olduğu, Yunus Emre Erdoğan, İsmail Şimşek ve Nezaket Ekici’nin çalışmalarından oluşan “Umutsuz Boşluk” isimli sergi, başlığını kötümser bir ruh halini vurgulamasına rağmen gücünü umuttan almaktadır. Bu umut, sanatçının credosu (amentüsü) anlamında vurgulanan umutsuzlukla yüzleşme yeteneğidir. Denebilir ki, sanatçılar bir anlamda bu kavrayışı ortaya koyarlar. Sanatçı ‘boşluğu’ dönüştürememeyi, bunaltıyı, çöküşü ya da tam tersi olarak bunun ifade edilemezliğini dillendirendir.


Mehmet Dere
Mehmet Dere 1979 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Kendisi aynı fakültede yüksek lisansını tamamlamış, ve şu an Sakarya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim ASD bölümünde doktora yapmaktadır. Sanatçı çalışmalarında her şeyin her şey ile temas ettiği çok katmanlı bir alanda var olmaktadır. Dere’nin erken dönem çalışmaları Türkiye’nin sosyo-politik tarihi / çok kültürlülüğü, kimlik, aidiyet ve kültürel demokratikleşme anlamında çok sesliliğin oluşması/korunması geliştirilmesi konularını merkeze alan politik bir alanda var olur. Dere işlerinde kendi ifadesiyle “görünmez hikayeleri” toplamayı sever. Dere için bir bütün genellikle küçük parçalardan oluşan bir zamanda yolculuktur. Sanatçı gerçeklikle olan hesaplaşmasında ve gerçekliği üretme noktasında bu yönüyle işlerini sürekli besler. Toplumsal adaletsizlik, direnme ve hayatta kalma politikaları; Sanatçıya ait dışarıdan bir gözlemin eseri olarak değil, yakın mesafeden yaşam pratiğinin tam içerisinden bir bakışın eseri olarak işlerin atmosferini oluşturur. Bütün bu olan bitene karşı geliştirilen refleksif dirençten kaynaklanan bu yapı kimi zaman trajikomik kimi zaman da sabır ve acı ilişkisi üzerine odaklanılarak kesintisizce, ibadet eder gibi tekrar tekrar işlenir ve izleyiciye sunulur.Türkiye’nin kültür tarihi üzerinden hareketle bellek , birey ve toplumsal kimlik araştırmaları üzerine yoğunlaşır iken son dönem çalışmaları iç gerçeklikten beslenen şiirsel lirizme doğru soyut bir çizgi göstermektedir.

Yunus Emre Erdoğan
Yunus Emre Erdoğan, çalışmalarında, bakışını mekân ve nesnelere yöneltir. Gözü oyalayan detaylar, ışık ve boşluk resimlerinde ele aldığı konulardan. Ağırlıklı olarak füzen malzemeyle oluşturduğu çalışmaları dingin olduğu kadar gerilimli atmosfere sahiptir. Detaylardaki mekânsal öğelerin biçimselliğinden zaman zaman sıyrılarak, indirgemeci bir tavır sergiler. 1988 doğumlu sanatçı, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde tamamladı (2011). Üniversitenin aynı bölümünde Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. Sanatçı, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Katıldığı sergi ve etkinliklerden yakın zamana ait bazıları; Kişisel Sergi: "Şeylerin Ufku” SANATORIUM, İstanbul (2018), "Gizliden Sesler” SANATORIUM, İstanbul (2015). Grup Sergi: ''Olimpos Sergileri 1: Portre'', Cihangir Sadık Paşa Konağı, İstanbul (2019), Umutsuz Boşluk / SANATORIUM, İstanbul (2018), “Ev” Müze Evliyagil, Ankara (2017). “Çizim Bugün” O’Art Galeri, İstanbul (2017). "Sürgün Gezegenleri" TUYAP, İstanbul (2016). "Fotokopiler" Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / A.A.S.S.M, İzmir (2015). "Innominate Spaces" Mieszkanie Gepperta, Wrocław, Poland (2014). "Afiyet Olsun / City – Inflammatory State" Survival 12 Art Review, Wrocław, Poland (2014). "Neredeyim?" Kare Sanat, İstanbul (2014). "Kağıdın Ruhu" Alan İstanbul, İstanbul (2014). “Apparatus Criticus & Locus / Footnotes" Künstlerhaus Stuttgart & Lotte, Stuttgart (2013)

Seda Yavuz
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakütesi Heykel Bölümü’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Prof. Dr. Uşun Tükel danışmanlığında bitirmiştir. Yüksek Lisans tezinin konusu; “Yapı-Bozum Bağlamında Fluxus Hareketi”, Doktora tezinin konusu ise “Heykelde Boşluk Kavrayışı: Modernizm ve Sonrası”dır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Doçent olarak görevini sürdürmektedir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde de ders vermektedir. Dersleri; Batı Sanatının Kaynakları, Sanat Felsefesi, Heykel Sanatı Tarihi, Güncel Sanat Araştırmaları ve Heykel Sanatı Araştırmalarıdır. Seda Yavuz, Modernizm, çağdaş ve günümüz sanatı, kadın sanatçılar üzerine çalışmalar yapmaktadır.
-
SANATORIUM's third Zoom Talk event takes place on May 9, Saturday 18:30 (Istanbul, GMT+3). Mehmet Dere and Yunus Emre Erdoğan will revisit ''Hopeless Emptiness'' that took place in SANATORIUM in February 2018, and share their impression on current situation with the moderation of Seda Yavuz. This event will be held in Turkish.The exhibition’s conceptual framework has been developed by Mehmet Dere who also participates in the exhibition as an artist along with Yunus Emre Erdoğan, İsmail Şimşek and Nezaket Ekici. The exhibition title “Hopeless Emptiness” draws its strength from hope rather than emphasizing a pessimistic mood. This hope is the ability to be confronted with hopelessness emphasized in the sense of the artist’s credo. One can say that artists, in a sense, manifest this understanding. The artist is the one who expresses the inability to transform ‘emptiness’, the anxiety, the collapse or, on the contrary, the ineffability of this. The reality quotient of the artist is, in this sense, within the ‘emptiness’ that s/he has created.
About The Participants

Mehmet Dere
Mehmet Dere was born in 1979 in İzmir. He graduated from Faculty of Fine Arts, Painting Department at Dokuz Eylül University. He completed his MA in the same faculty and now studying his PhD in Faculty of Arts and Design, Painting Department at Sakarya University. The language that the artist creates in his work exists in an area of many (sociological-psychological) layers that touch one another. The conceptual framework of Dere’s early works exists in a political area and deals with the socio-political history of Turkey, its multi-culturalism, identity and creating multi-vocality in terms of belonging and cultural democratization. In terms of form, Dere generally produces installations through which he can reach the whole from smaller parts. Dere uses objects, photos, charcoal patterns and object installations in order to create a personal archive (narrative) in a sense. Also, he creates objects based upon the social memory and senses and work on video. In his own words, Dere likes to collect “invisible stories” while creating his works. For the artist, a whole is travelling in time composed of small episodes. Dere constantly feeds his work in this way in their reckoning with and creating reality. Deriving from Turkey’s cultural history, the exhibition consists of a series of ironic and upfront constructions, focusing on a research of local and social memory. While the artist builds his work with the retrieved images of the cultural memory, he poetically includes his own subjectivity to all these captivities. Issues of social injustice, resistance and politics of survival are raised not through the artist’s observation as an outsider, but from close range; a perspective precisely constructed by the practices of life. This stance, at times tragicomic, and at times built upon the relationship of patience and suffering, is tackled to be presented to the audience time and again, uninterrupted, and almost prayer like. Looking at Turkey’s cultural history, while focused on memory, individual and social identity research, the recent work shows an abstract trend towards poetic lyricism fed by internal reality.
Yunus Emre Erdoğan
In his studies, Yunus Emre Erdoğan directs his gaze towards places and objects. The subjects which he deals with in his pictures are light and space, details which attract his attention. His works, which are predominantly in charcoal, are endowed with an atmosphere which is as intense as it is tranquil. The spatial elements in the details at times break free from formalism to display a reductionist attitude. Born in 1988, the artist completed his bachelor’s degree at Dokuz Eylul University Fine Arts Faculty Dept. of Painting in 2011 and is currently enrolled in the MA program of the same department. Yunus Emre Erdoğan lives and works in Istanbul. Recent exhibitions and events he participated in include: Solo Exhibition: ''Horizon of Things'', SANATORIUM, Istanbul (2018), "Sounds of Secrecy” SANATORIUM, Istanbul (2015). Group Exhibition: ''Olympos Exhibitions 1: Portrait'', Cihangir Sadık Paşa Konağı, Istanbul (2019), Hopeless Emptiness, SANATORIUM, İstanbul (2018), “Home” Museum Evliyagil, Ankara (2017). “Drawing Today” O’Art Gallery, Istanbul (2017)."Sürgün Gezegenleri" TUYAP, Istanbul (2016). " Photocopies" Ahmed Adnan Saygun Art Center / A.A.S.S.M, Izmir (2015). "Innominate Spaces" Mieszkanie Gepperta, Wrocław, Poland (2014). "Bon Appetit / City – Inflammatory State" Survival 12 Art Review, Wrocław, Poland (2014). "Where am I?" Kare Sanat, Istanbul (2014). " The Spirit of Paper" Alan Istanbul, Istanbul (2014). “Apparatus Criticus & Locus / Footnotes" Künstlerhaus Stuttgart & Lotte, Stuttgart (2013).
Seda Yavuz
After completing her bachelor’s degree in Marmara University Faculty of Fine Arts, Sculpture department, Yavuz did her MA and PhD at the Art History department of Istanbul University under the supervision of Prof. Dr. Uşun Tükel. The subject of Yavuz's master thesis is “Fluxus Movement in the Context of Deconstruction” and PhD thesis is “The Concept Of Space In Sculpture: Modernism and Beyond”. She's currently teaching at Istanbul University and Marmara University on the topics of Sources of Western Art, Art Philosophy, History of Sculpture, Contemporary Art Research and Researches on Sculpture. Seda Yavuz works on modernism, contemporary art, and female artists.
x

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

The Language Habitat: an Ecopoetry Manifesto

The Language Habitat: an Ecopoetry Manifesto By James Engelhardt Ecopoetry is connection. It’s a way to engage the world by and through language. This poetry might be wary of language, but at its core believes that language is an evolved ability that comes from our bodies, that is close to the core of who we are in the world. Ecopoetry might borrow strategies and approaches from postmodernism and its off-shoots, depending on the poet and their interests, but the ecopoetic space is not a postmodern space. An ecopoem might play with slippages, but the play will lead to further connections. Ecopoetry does share a space with science. One of the concerns of ecopoetry is non-human nature (it shares this concern with the critical apparatus it borrows from, ecocriticism). It certainly shares that concern with most of the world’s history of poetry: How can we connect with non-human nature that seems so much more, so much larger than ourselves? How can we understan

Ağaçların Kokusu Sergi Metni

Kwahulé'nin tiyatro metinleri bir çok iç içe geçen alandan oluşan parçalanmanın nitelikleriyle birleşerek kendini kurar. Kwahulé'nin metinlerinde yaşadığı Afrika’daki iç savaşın dehşetini   Avrupa’da yaşayan Afrika kökenli halkların diasporik olarak tariflenebilecek “Yeni Dünya” olarak nitelendirilebilen , bir deneyime, psişik bir uzama gönderme yapar. Örneğin Bira fabrikası, anlatım tarzı olarak Kwahulé'nin karakterleri, caz müziğinin doğaçlama nabzını rezonans eden riff’ler ve rötuşlarla konuşmaktadır. Metinlerinde Afrika’ya verilen hasarı temsil eden şiddetli bir dünyayla yüzleşmeyi görünür hale getirmek için abartı ve gerçeküstü dokunuşlar yoluyla, giderek genişleyen bir küresel göçmen sorunsalına gerçekliğini ötekileştirmeden mercek altına alır .Oyunlarının tematik bağlamı, , yoksulluk, sürgün kapitalist açgözlülük, çarpışma ve “ötekinden” korkma - yani “ötekinin” ne şekilde tanımlandığı ile ilişkili bir bütüne gönderme yapar. İnsanın doğa ü

Jaamzin Magazin Featured by Mehmet Dere

JaamZIN Creative Studio is an online social media agency established in 2017 by Zin and Zannnie in Singapore. ​We feature creative people, emerging and established  contemporary artists in our online and print magazine. https://www.jaamzin.com/post/designer-mehmet-dere