Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Yıkıntılar ve Ütopik ihtimal / Ahmet Ergenç /Art Unlimited

Merdiven Art Space yeni sezonda kapılarını eşzamanlı olarak iki farklı sergiyle açtı:Bu sergilerden  birisi #mebusan25 isimli bağımsız binada Winter is Coming başlığı altında toplanan bir grup seçkisini içeren bir sergiye ev sahipliği yapmakta. Ahmet Ergenç,16.İstanbulBienali paralel etkinlikleri arasında yer alan bu iki sergiden Winter is Coming'e  odaklanarak sadece kavramsal değil aynı zamanda "deneyimsel" bir tecrübe sunan sergiyi değerlendirdi.
Yıkıntılar ve ütopik ihtimal  adlı sergi yazısına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz
En son yayınlar

Contemporary Istanbul 14.Kez Sanatseverlerle Buluşuyor / Can Erol

Trak! 2019 / Winter is Coming / Mebusan25

Trak! 2019 Enstelasyon,17 cm x 5 cm  yeşil sabundan heykel & mdf kaide
Trak simgesel bir kastrasyonu imgeleyen bir sesi imler. Kaybedilen gerçeklikte işin anlam merkezi bütüne karşı ihtilafı şiddetlendiren bir ironi ile ayakta durur. Kaidesi ve kendisi sabundan olan bir  zeminde  haz ve acının özgün bir bileşimi olarak atıfta bulunur.

Sanatçı Trak! Adlı eserinde gücü ve gücünü öfkeden alan mitik bir karakter olan Yeşil Dev figürünü , anonim olarak her yerde bulunabilen yeşil sabundan üretir. Birey ve toplum ikileminde algıdan duyuma, dürtüden duyguya ,düşünceden davranışa tüm eylemlerimizde  bastırılmış öfkenin insanı öteki den ayrıştıran bir çeşit iktidar alegorisini görürüz. Bu ikilemde sanatçı, formun nesnesini vurgulamaz, işaret eder. Bu anlayış, öfke üzerine düşünmeye, derin bir tefekküre , eleştirel bir  görüş olarak bakış açısını çeşitlendirmeye işaret eder. Bu anlamda eserin formundan ziyade izleyicinin dikkate alınması istediği etkiyi amaçladığını söyleyebiliriz. İroni yapıt…

Kusurlu Güzellik

Ercan Akın'ın küratörlüğünde,10 sanatçıdan oluşan "Kusurlu Güzellik" adlı sergi Japon kültürünün estetik felsefesinin temel kavramlarından biri olan wabi-sabi öğretisinden ilham olarak ortaya çıkmakta.

Wabi-Sabi" bir şekilde Japonya'ya özgü estetik beğeniyi görünür kılan,cisimleştiren bir kavram olarak 1500'lü yıllarda ortaya çıktı.

Wabi–Sabi kavramı, güzelliğin kusurlarla daha estetik olduğunu savunan,gösterişten uzak, daha basit bir yaşam tarzını ifade eden bir dünya görüşünün altını çizmektedir. Wabi-sabi bu anlamda bulunduğu yüzyıl içinde, cömertlik, süsleme ve zengin malzemelerin hâkim estetiğine karşı bir tepki olarak kendisini, kusurluluk ve yeryüzünde zenginlik, her şeyden önce otantikliğe saygı göstererek güzellik bulma sanatı olarak kendini ortaya koydu.Japonya'da bu kavram o kadar derinden insanlara içkindir ki, Batılı bir bilinç tarafından açıklanması ve anlaşılması zordur. 
Wabi-sabi, felsefi izlek olarak  fiziksel dünyadaki geçici bir güzelliğ…

“WINTER IS COMING”

“WINTER IS COMING” – A Pop-up Project by Merdiven Art Space  Halil Altındere | Şener Yılmaz Aslan | Osman Bozkurt  | Fulya Çetin | Mehmet Dere | Erdal Duman | Leyla Emadi | Fırat Engin | Didem Erbaş | Berat Işık | Ferhat Özgür | Kerim Zapsu Merdiven Art Space imzalı bir pop-up projesi olarak kurgulanan “Winter is Coming”, giderek güçleşen mekân temin ve kullanım zorluklarına alternatif bir bakışla metruk bir binanın dönüştürülmesi sonucu hayata geçirildi. Kentsel dönüşümün sıradaki adayı olarak yıkılacağı günü bekleyen, Meclisi Mebusan Cad. No: 25’te yer alan #mebusan25; yakın geçmişin mimari ve bürokratik tüm izlerini bünyesinde barındıran post-modernist kimliğiyle sanatçıları kucaklıyor. Popüler kültürün en ikonik mottolarından birine dönüşen “Winter is Coming” göndermesinin, son olarak siyasi bir figürün dilinde farklı bir bağlama oturuşundan ilham alan sanatçılar; iktidar, çöküş, kontrol bağımlılığı ve kaybı gibi kavramları irdeliyor. Mekânın terkedilmiş ve yıkık dökük atmosferiyle d…

Türkiye'deki Çağdaş Sanatçının Yaşam/Çalışma Koşulları ,Halil Yıldırır

Sevgili Halil Yıldırır'ın "Türkiye'deki Çağdaş Sanatçının Yaşam/Çalışma Koşulları" başlıklı çalışması tezi  kapsamında,entellektüel ve kamusal kültürel ortamın oluşması adına bende küçük bir katkıda bulundum. Genç sanatçının güncel sanat dünyasında bir şansı var mı?
MD.Tabi bu soru bir çok anlamı içinde barındırıyor.Güncel sanat dünyası eğer türkiye’den bahsediyorsak kendi için(d)e kapalı bir sistem.İkincisi Genç sanatçı kavramı sorunlu bir tanım.İnsanın aklına Montaigne’nin Denemelerinde yazdığı Gerçeğin sakalları yoktur mottosu geliyor.Rüşdünü ispat etmek, tam sanatçı olmak bir zaman meselesi olarak düşünülüyor.Ben bunu tanımlamayı Türkiye’de güncel sanat dünyası yada cemaati diyelim bu topluluğa biçilmiş  bir insiyatik süreç olarak okuyorum.Sorunuzdaki Şans kavramı eğer emeğinin karşılığını alabilmek ise “kendini temsil hakkını elinde bulundurmak anlamında”çok zor.

Kültür ve sanat sektöründe sanatçılar açısından bir sömürü durumu            olduğunu düşünüyor musunu…
"Yalan söyleyen kişi de aynı Tanrı‟ya karşı günah işler; bu tanrının bir adı da Hakikat‟tir ve bütün hakikatlerin ilk nedenidir. Bu nedenle, her kim bile bile yalan söylerse, yalan söyleyerek haksızlık ettiği için inansızlık etmiş olur; istemeden yalan söyleyense, evrensel doğaya aykırı davrandığı ve evrenin doğal uyumuna karşı çıkarak düzensizlik yarattığı için inansızdır. Gerçeğe aykırı bir yola giren kişi de evrenin doğal uyumuna karşı çıkmıştır, çünkü doğanın ona bağışladığı yeteneği öylesine ihmal etmiştir ki, artık doğruyu yanlıştan ayırt edecek durumda değildir."

MarcusAurelius,Düşünceler,  IX Kitap