Ana içeriğe atla

Guest Curator, Sara Barnes Of Brown Paper BagDo you collect art? I do! I’ve been very slowly acquiring things that I like, but it is hard since I am a graduate student and on a limited budget.

What is the favorite piece of art that you own? Steven Riddle and I traded art last fall. He traded me picture of a still life with flowers, using his handcrafted colors and textures. It is hung in my entryway, and greets me when I come home.

Which artist, living or dead would you most like to meet? That’s a tough question! It changes all of the time. I would actually love to meet Neko Case, who is known for her music.

What was the last museum / gallery you visited? What’s next on your list? The last gallery I visited was the Maryland Art Place in Baltimore, Maryland to see Mina Cheon’s new exhibition, Polipop. I’m traveling to my hometown of Kansas City, Missouri soon so I’m going to try and make it to the Nelson Atkins or Kemper Contemporary Art Museum. I haven’t been to either institutions in 5+ years!

Do you produce art? If so, what sorts of things do you create? I do, and having an artistic practice is important to me, as I think it gives me better insight to others’ work. I work a lot in collage, mostly paper. I also have rediscovered my love for embroidery and have started sewing again.

Did you grow up in an artistic family? My mother and brother were/are both English majors in college. My brother is still continuing his education (in English) and will begin his PhD this coming fall. My mother also had a sketchbook when she was younger, which I think inspired me to draw as a child!......
Check Out Sara’s Collection!

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)