Ana içeriğe atla

SHARED


PAYLAŞILAN
Atölye: 28 Mart – 3 Nisan 2012
Sergi: 4 – 29 Nisan 2012

Paylaşılan, Sabancı Ünversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisansüstü Progamı ile Hollanda Breda ve Den Bosch'daki St Joost Akademisi Görsel Sanatlar Lisansüstü Programı'na devam etmekte olan 14 sanatçının katılımıyla gerçekleşen bir atölye ve sergi projesidir. 28 Mart – 3 Nisan günleri arasında devam edecek olan atölyede, sanat pratiğinde iş üretimi ve sergilenmesi üzerine tartışılacak ve çalışılacaktır. 14 sanatçının yeni ve eski üretimlerini kapsayan sergi 3 Nisan Salı günü açılacaktır; sergi 4 – 29 Nisan arasında görülebilir.

Katılımcılar: Onur Ceritoğlu, Elsbeth Ciesluk, Çaglar Çetin, Remy Habets, Korhan Karaoysal, Theodora Kotsi, Pim Kersten, Raphael Langmair, Tanya Long, Sevim Sancaktar, Nelleke Schiere, Aras Seddigh, Serkan Taycan, Cemre Yeşil

Paylaşılan, Nazlı Gürlek'in Sabancı Ünversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisansüstü Progamı ile Hollanda Breda ve Den Bosch'daki St Joost Akademisi Görsel Sanatlar Lisansüstü Programı işbirliğinde geliştirdiği bir projedir.
AIR DROP STOCKHOLM / ISTANBUL
Mayıs ve Eylül 2012

AIR DROP STOCKHOLM / ISTANBUL ise, İsveç ve Türkiye'de yaşayan sanatçılara beş haftalığına diğer ülkede yaşama imkanı veren bir misafir sanatçı programıdır. Misafirlik dönemi, izleyicinin katılımına açık bir sunumla sona erer. Proje, bireysel sanatsal pratiklere alan sağlama ve bireyler, şehirler ve organizasyonlar arasında ilişkiler ağı kurma amacını taşır.

Mayıs ve Eylül 2012 olmak üzere birbirini takip eden iki dönem şeklinde düzenlenen programda sırasıyla Hera Büyüktaşçıyan ve Onur Ceritoğlu Stockholm'de Slakthusateljéerna'da, Santiago Mostyn ve Ylva Trapp ve Ellakajsa Nordström ise İstanbul'da 5533'de misafir edileceklerdir.

AIR DROP STOCKHOLM / ISTANBUL Slakthusateljéerna'nın 5533 ile işbirliği içinde geliştirdiği bir misafir sanatçı projesidir. Proje, Framtidens Kultur'un sponsorluğunda gerçekleşmektedir.


SEDA HEPSEV: ONLARCA TANGO
8 – 25 Haziran 2012

Onlarca Tango, Seda Hepsev'in Yıldız Teknik Üniversitesi Sanatta Yeterlik Programı'nda yazdığı tezin sergisi 5533’de.

Sergide, Amerikalı çizgi romancı Elzie Crisler Segar'ın 1930 yılında yarattığı “Popeye the Sailor” çizgi romanı ile Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 1932'de yazdığı “Kadın Erkekleşince” isimli tiyatro oyunundaki karakterler yeni bir kurgu dahilinde ele alınmaktadır.

5533, New York’daki New Museum tarafından yayınlanan Art Spaces Directory'de

Bağımsız Sanat Mekanları Sempozyumu ve Art Spaces Directory Kitabı Tanıtımı
New Museum, New York
31 Mart 2012, 12:00 pm

2012 New Museum Trienali The Ungovernables kapsamında düzenlenen bu sempozyum, Art Spaces Directory başlıklı kitabın sunumu ve bağlamlandırılması amacını gütmektedir. Art Spaces Directory uluslararası düzeyde çağdaş sanat ve sanatçıların beslendiği, sorgulandığı ve desteklendiği mekanları içeren bir rehber kitaptır.

Sempozyumla ve kitapla ilgili detaylı bilgiye müzenin websitesinden ulaşabilirsiniz: http://www.newmuseum.org/events/636

5533
March-September 2012


SHARED
Workshop: March 28 - June 3, 2012
Exhibition: April 4 - 29, 2012

Shared is a workshop and exhibition project realized with the participation of fourteen students presently enrolled at the MFA programs at two art schools: Sabancı University Visual Arts and Visual Communication Design in Istanbul, and St. Joost Academy Visual Art Master’s Program at Breda and Den Bosch in The Netherlands. The workshop will focus on issues related to the production and exhibition of works of art. The exhibition opening Tuesday, April 3, will include both new and previously produced work by the fourteen artists; and the show can be viewed between April 4 and 29.

Participants: Onur Ceritoğlu, Elsbeth Ciesluk, Çaglar Çetin, Remy Habets, Korhan Karaoysal, Theodora Kotsi, Pim Kersten, Raphael Langmair, Tanya Long, Sevim Sancaktar, Nelleke Schiere, Aras Seddigh, Serkan Taycan, Cemre Yeşil

Shared is a project developed by Nazlı Gürlek in collaboration Sabancı University Visual Arts and Visual Communication Design in Istanbul, and St. Joost Academy Visual Art Master’s Program at Breda and Den Bosch in The Netherlands.
AIR DROP STOCKHOLM / ISTANBUL
May and September 2012

AIR DROP STOCKHOLM / ISTANBUL is a residency program enabling artists living in Sweden and Turkey to reside in the other country for five weeks. The period of residency will finish wth a presentation open to the public. The project aims to provide space for the artist’s individual art practice as well as to establish networks between individuals, cities and organizations.

The program is organized to include two sessions, one in May and the other in September 2012. Hera Büyüktaşçıyan ve Onur Ceritoğlu will be residents at Slakthusateljéerna in Stockholm while Santiago Mostyn /Ylva Trapp and Ellakajsa Nordström will be at 5533 in Istanbul.

AIR DROP STOCKHOLM / ISTANBUL is an artist residency project developed by Slakthusateljéerna in collaboration with 5533. The project is sponsored by Framtidens Culture.
SEDA HEPSEV: A LOT OF TANGO
June 8-15, 2012

5533 hosts A Lot of Tango, an exhibition based on Seda Hepsev's Efficiency in Art Diploma Thesis at Yıldız Technical University.

The exhibition makes a new narrative for characters taken from the Turkish play “Kadın Erkekleşince” (Masculinization of Women) written in 1932 by Hüseyin Rahmi Gürpınar and the American comic book character “Popeye the Sailor” created by Elzie Crisler Segar in 1930.

5533 is in the Art Spaces Directory published by New Museum in New York

Independent Art Spaces Symposium and the launch of the Art Spaces Directory
New Museum, New York
March 31, 2012, 12:00 pm

This symposium, celebrates and contextualizes the launch of the Art Spaces Directory, published in conjunction with the 2012 New Museum Triennial: “The Ungovernables.” The Art Spaces Directory is an international guide to the sites where contemporary art and artists are nurtured, interrogated, and sustained.

Detailed information about the symposium and the directory can be found in the museum’s website: http://www.newmuseum.org/events/636

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

The Language Habitat: an Ecopoetry Manifesto

The Language Habitat: an Ecopoetry Manifesto By James Engelhardt Ecopoetry is connection. It’s a way to engage the world by and through language. This poetry might be wary of language, but at its core believes that language is an evolved ability that comes from our bodies, that is close to the core of who we are in the world. Ecopoetry might borrow strategies and approaches from postmodernism and its off-shoots, depending on the poet and their interests, but the ecopoetic space is not a postmodern space. An ecopoem might play with slippages, but the play will lead to further connections. Ecopoetry does share a space with science. One of the concerns of ecopoetry is non-human nature (it shares this concern with the critical apparatus it borrows from, ecocriticism). It certainly shares that concern with most of the world’s history of poetry: How can we connect with non-human nature that seems so much more, so much larger than ourselves? How can we understan

Ağaçların Kokusu Sergi Metni

Kwahulé'nin tiyatro metinleri bir çok iç içe geçen alandan oluşan parçalanmanın nitelikleriyle birleşerek kendini kurar. Kwahulé'nin metinlerinde yaşadığı Afrika’daki iç savaşın dehşetini   Avrupa’da yaşayan Afrika kökenli halkların diasporik olarak tariflenebilecek “Yeni Dünya” olarak nitelendirilebilen , bir deneyime, psişik bir uzama gönderme yapar. Örneğin Bira fabrikası, anlatım tarzı olarak Kwahulé'nin karakterleri, caz müziğinin doğaçlama nabzını rezonans eden riff’ler ve rötuşlarla konuşmaktadır. Metinlerinde Afrika’ya verilen hasarı temsil eden şiddetli bir dünyayla yüzleşmeyi görünür hale getirmek için abartı ve gerçeküstü dokunuşlar yoluyla, giderek genişleyen bir küresel göçmen sorunsalına gerçekliğini ötekileştirmeden mercek altına alır .Oyunlarının tematik bağlamı, , yoksulluk, sürgün kapitalist açgözlülük, çarpışma ve “ötekinden” korkma - yani “ötekinin” ne şekilde tanımlandığı ile ilişkili bir bütüne gönderme yapar. İnsanın doğa ü

Jaamzin Magazin Featured by Mehmet Dere

JaamZIN Creative Studio is an online social media agency established in 2017 by Zin and Zannnie in Singapore. ​We feature creative people, emerging and established  contemporary artists in our online and print magazine. https://www.jaamzin.com/post/designer-mehmet-dere