Ana içeriğe atla

Açık Masa İştirak Programı

Çağdaş sanat - Çağdaş otorite

Konuşmacı: Ali Artun

Açık Masa İştirak Programı'nın bu haftaki konuğu Ali Artun, "Çağdaş sanat, çağdaş siyasetle ve kültürle nasıl eklemleniyor? Zamanımızda sanatın direnme olanakları var mı?" sorularını tartışmaya açacak.

http://www.acmasa.blogspot.com


Open Table İştirak Program

Contemporary art - Contemporary authority

Speaker: Ali Artun

This week Açık Masa's guest Ali Artun will open to discussion the following questions: "How is contemporary art articulated to contemporary politics and culture? In our time are there possibilities for art to resist?"

http://www.acmasa.blogspot.com

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)