Ana içeriğe atla

*TENEFFUS/////What will happen after you?

“You don’t understand me! When I come to rule as the leader of the partisan’s the whole
country has supported me. This will never happen again.”

(Tito’s reply to the USA minister of external affairs W. Averell Harriman)

“Not because I think that his successors were better but the Tito’s Yugoslavia was just a respiration/breathe. A short hibernation for the massacres, an illusion supported by the western credits, Russian arms and home-made ideological fabrications.”

From the article “How do you know Tito?”

In his works Mehmet is interested in analyzing the history and making interventions in the way it is presented in the official history books and schoolbooks, constantly being aware of the state apparatus that is behind the creation of the official history.

For the trip through the Balkans, he was talking with local people about these issues, until he found old books in Prizren about the Second World War and the Partizan’s involvement between 1943-45. The books illustrate the resistance of the latter Socialists against the Nazi’s. This book was also used as a schoolbook in the Yugoslavian education.

Respiration/ breathe in Turkish language is a notion with double meaning: it’s first meaning is breath/ breathing but it is also the word used for the break in the elementary school. In his work Mehmet is creating complex connections in his attempt of understanding the Yugoslavian era through the schoolbooks he found. He is referring to the quote of seeing
the peace and the prosperity of the state as excess in the continual struggle before and after Tito’s era. In his work, he is creating a historical event by connecting the quotes from Tito and the images of the propaganda schoolbooks with the very personal verse of the lyrics by Lord Byron.

These four books about the most important battles fro the Partizans -Desanti Ne Dervar, Neretva, Kozara and Sutjeska- made him aware of the fear and terror that lies within the official history. He documents the pages that he has selected from these children’s books and juxtaposes them with the last verse of Lord Byron’s poem “When we two parted”: With silence and tears.

Byron is symbolizing the lonely and lyric hero surrounding the Partizan spirit.The conflicts and the bourgeois-patriot attitude in the works of Byron emanates from the contradictions of his sympathy towards the public masses, his hatred towards the feudal
bigotry, his anarchist/individualist attitude and his profound pessimism. He connects the children books with this notion and with the element of a romanticized revolutionary time.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)