Ana içeriğe atla

Send a message now!

*******Please find Turkish version below********

Dear friends across Turkey,


Our government is trying to censor the Internet. The BTK is pushing through a new regulation that would force every single Internet user in Turkey to submit to extensive content filtering when they go online. Let's build the biggest petition in Turkish history and force the BTK to abandon internet censorship!

Send a message now!

Our government is trying to censor the Internet. A new regulation would force every single Internet user in Turkey to submit to extensive content filtering when they go online.

The BTK is pushing regulations that would force each of us to choose between one of four Internet filters that block us from accessing hundreds of words and websites. No computer in the country will have access to the Internet without signing up for this censorship. And, to top it off -- the government will not release the list of websites blocked by each filter.

The new system is a violation of our right to freedom of expression and access to information, and it has absolutely no legal basis under Turkish law. The BTK is under enormous pressure already, facing backlash from across the country. We can unite the opposition -- creating the largest petition in Turkey's history against Internet censorship and for freedom of information. Sign the petition now, and forward it to everyone:

http://www.avaaz.org/en/no_internet_censorship/?vl

BTK's Internet censorship violates the European Convention on Human Rights and the Turkish constitution. And yet they're still trying to force it through.

The BTK claims they are providing families with an important service, and that if we choose the "standard" filter, our Internet access won't change. But this is clearly a lie to generate support for censorship. The filters are already readily available for download by anyone who wishes to install them -- this regulation will make filters mandatory. The BTK would have total control over which internet sites are blocked under the filters and could add or remove sites without our knowledge -- giving them the power to ban thousands of new websites without any good reason.

We can stop the BTK from taking away our right to freely access information on the internet. Click below to sign the petition and Avaaz will deliver it to the BTK and the government:

http://www.avaaz.org/en/no_internet_censorship/?vl

The wave of democracy movements that is building across the planet has been spawned online -- and proven that our ability to stay informed, express ourselves freely, and communicate with each other is critical to our ability to tackle all the other pressing issues facing our country and our world. If we fight this regulation and win, it will be a victory for every other issue we care about. Let’s seize this moment!

With hope and determination,

Ozlem, Emma, Mia, Rewan and the whole Avaaz team

SOURCES:

Internet Filter Opposes Fundamental Rights and Freedoms (Bianet.org)
http://www.bianet.org/english/freedom-of-expression/129364-internet-filter-opposes-fundamental-rights-and-freedoms

Government agency wants to install filtering software on every computer (Reporters Without Borders)
http://en.rsf.org/turkey-government-agency-wants-to-install-06-05-2011,40238.html

Turkey's Internet law needs to be reformed or abolished (OSCE)
http://www.osce.org/fom/51828

Internet Filters Set Off Protests Around Turkey (New York Times)
http://www.nytimes.com/2011/05/16/world/europe/16turkey.html

Marchers protest new Turkish Web filtering rules (CNN)
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/05/15/turkey.internet.protest/


Türkiye'deki sevgili dostlar,


Yönetim interneti sansürlemeye kalkışıyor. BTK Türkiye'deki her bir internet kullanıcısının online olduğunda kapsamlı bir içerik filtrelemeye tabi olmasını sağlayacak bir düzenlemeyi hayata geçirmeye uğraşıyor. Türkiye tarihinin en büyük dilekçesini oluşturalım ve BTK'yi internet sansüründen vazgeçmeye zorlayalım!

Sign the petition!
Yönetim interneti sansürlemeye kalkışıyor. Yeni düzenleme her bir internet kullanıcısını online olduğunda kapsamlı bir içerik filtrelemeye tabi olmaya zorlayacak.

BTK her birimizi yüzlerce kelime ve websitesine erişimimizi engelleyecek olan dört filtre programından birini seçmeye zorlayacak olan kararı uygulamaya koymak için uğraşıyor. Bu dört filtreden birini seçmeyen hiçbir bilgisayar internete giremeyecek. Üstüne üstlük her filtrede hangi websitelerinin engellendiği de açıklanmayacak.

Bu yeni sistem ifade özgürlüğümüzün ve bilgiye erişim hakkımızın ihlalidir, ve Türkiye yasalarına göre hiçbir hukuki dayanağı yoktur. BTK daha şimdiden ülke çapında verilen müthiş tepki yüzünden müthiş bir baskı altında. İtirazlarımızı birleştirebiliriz -- internet sansürüne karşı ve bilgiye erişme hakkımız için Türkiye tarihinin en kapsamlı imza kampanyasını gerçekleştirelim. Hemen dilekçeyi imzalayın ve çağrıyı herkese gönderin.

http://www.avaaz.org/tr/no_internet_censorship/?vlen

BTK'nin internet sansürü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Türkiye Anayasası'na aykırıdır. Buna rağmen hala uygulamaya koymaya çalışıyorlar.

BTK ailelere önemli bir hizmet sunduğunu ve "standart" filtreyi seçmemiz halinde internete erişimimizde herhangi bir değişiklik olmayacağını iddia ediyor. Ama bunun sansür uygulamasına destek alabilmek için söylenen bir yalan olduğu aşikar. İsteyen herkesin indirebileceği filtre uygulamaları zaten halihazırda mevcut -- bu karar filtre sistemini zorunlu hale getiriyor. BTK hangi filtre sisteminde hangi internet sitelerine erişimin engelleneceğine dair tüm kontrolü elinde tutacak ve bizim haberimiz olmadan listeye yeni siteler ekleyip çıkarabilecek. Somut neden olmaksızın binlerce yeni websitesini yasaklama yetkisine sahip olacak.

BTK'nın internette bilgiye özgürce erişim hakkımızı elimizden almasını engelleyebiliriz. Dilekçeyi imzalayın; Avaaz imzaları BTK ve hükümete iletecek.

http://www.avaaz.org/tr/no_internet_censorship/?vlen

Dünyanın dört bir yanında yaşanmakta olan demokrasi dalgası internet üzerinden örgütlendi ve yaygınlaştı -- ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan diğer tüm önemli meselelerle mücadele edebilmemiz için olan bitenden haberdar olmamızın, kendimizi özgürce ifade edebilmemizin ve birbirimizle haberleşmenin ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. BTK'nın kararına karşı mücadele eder ve kazanırsak, bizim için önemli olan diğer tüm konular adına bir zafer kazanmış olacağız. Bu fırsatı değerlendirelim!

Umut ve kararlılıklar,

Özlem, Emma, Mia, Rewan ve tüm Avaaz ekibi

KAYNAKLAR:

"İnternet Filtresi" Temel Hak ve Özgürlüklere Aykırı (Bianet.org)
http://www.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/129342-internet-filtresi-temel-hak-ve-ozgurluklere-aykiri

Türkiye internette 'gülünç' ülke (Yeni Medya Düzeni)
http://www.yenimedyaduzeni.com/turkiye-internette-gulunc-ulke/

Türkiye çok ağır eleştiri (Milliyet)
http://www.milliyet.com.tr/turkiye-cok-agir-elestiri/ekonomi/sondakika/20.01.2010/1188508/default.htm

15 Mayıs 2011 Deklarasyonu (Cyber-Rights)
http://privacy.cyber-rights.org.tr/?p=1456

İnternet sansürüne karşı yüzbinler sokağa döküldü (CNN Türk)
http://www.cnnturk.com/2011/bilim.teknoloji/teknoloji/05/15/internet.sansurune.karsi.yuzbinler.sokaga.dokuldu/616774.0/index.html

Sansüre karşı yürüdüler (Milliyet)
http://gundem.milliyet.com.tr/sansure-karsi-yuruduler/gundem/gundemdetay/15.05.2011/1390625/default.htm


Support the Avaaz community! We're entirely funded by donations and receive no money from governments or corporations. Our dedicated team ensures even the smallest contributions go a long way --

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)