Ana içeriğe atla

Re-Locate

Re-Locate

Re-Locate Projesi kavramsal çerçevesini Anadolu ve Balkanlar arasında
gerçekleşen mübadele döneminden alarak, sınırların değişkenligi,
kültürel ortaklıklar, ihtilaflar, iletişim eksikliği ve yeni iletişim
biçimleri kurabilme yöntemlerine odaklanıyor. Proje icin seçilen
mekanlarla olan ortak tarihel gecmiş bir yol haritasi teşkil etmesinin
dışında sanatsal anlamda kurulabilecek sanatçılar, küratörler,
yazarlar ve kurumlar arası bir ağa temel oluşturma, ana merkezler
dışında kalan alanlar ya da küçük merkezler arasında ve sanatçilar
arası diyaloğu hedeflemekte.

Proje, (öngörülen) 2 Mayıs – 23 Mayıs tarihleri arasında Filibe
(BG), Atina (GR), Üsküp (Makedonya) ve Priştina’da (Kosova)
gerçekleştirilecek bir seri workshoptan oluşacak. Proje çerçevesinde
sanatçılar birlikte karayolu ile seyahat ederek sınırları fiziksel
anlamda deneyimlemelerinin yanı sıra gittikleri mekanlardaki sanatçılar
vb. ile ortak projeler üretmeleri ve iletişim olanaklarını
tartışmaları amaçlanmakta.

Proje, gidilen her mekanda yaklaşık 4-5 gunluk sureçlerde oluşacak
workhoplar ve projeye partner kurumlarda yapılacak sunumlardan oluşacak.

Workshop sonrasi partner kurumlardan 4-5 adet sanatci Apartman Projesi’ne
1 aylık residency icin davet edilecek.

Projenin sonuçlandırılması;
Re-locate icin deneyimler, gozlemler, bölgeye, konuya hakim
yazarların-eleştirmenlerin katkıları, kurulan networkingler ve
sanatçıların çalışmalarıdan oluşan bir yayın hazırlanıp Apartman
Projesi’nde bir tanıtım toplantısı gerçekleştirilmesi
hedeflenmekte.

Sergi;
Katılımcı sanatçıların çalışmalarını kapsayan bir sergi, proje
ile ilgili bir sunum eşliğinde gerçekleştirilecek. (Tarihler
belirlenecek)

Re-locate çerçevesinde gidilen mekanlardaki local sanatçılar, yazarlar,
küratörler gibi sanat alanında etkinlik gösterenlerle ortak
çalışmalar üretilmesi AP için önemli unsurlardan biri olmakla beraber
bireysel projeler de dahil edilebilecek.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)