Ana içeriğe atla

Itinéraires: Bosphore - TurquieItinéraires: Bosphore - Turquie

Semaine de la création contemporaine turque

2 - 7 mars 2010

Vernissage

Vendredi 5 mars 2010 à 18h

au Centre d'art contemporain Georges Pompidou, Cajarc


Sebeke, programme vidéo par Selim Birsel
Avec des oeuvres de

Orçun Bastürk,

Fatma Ciftci,

Mehmet Dere,

Köken Ergun,

Deniz Gül,

Murat Gök,

Basak Kaptan,

Bengu Karaduman,

Sefer Memisoglu,

Ferhat Özgür,

Öner Özlü,

Sener Özmen & Cengiz Tekin,

Mehmet Vanlioglu,

Burcu Yagcıoglu.


Du 2 au 7 mars, de 14h à 18h.

> Entrée libre

Programme associé
Crossing the bridge, the sound of Istanbul
documentaire musical de Fatih Akin
Jeudi 4 mars à 20h30, au cinéma Charles Boyer de Figeac
Vendredi 5 mars à 20h30, à la salle des fêtes de Cajarc

Bazar Kumpanya
Didier Labbé Quartet & invités
Samedi 6 mars à 21h, à la salle des fêtes de Cajarc
Réservation des billets auprès des services culturels de Figeac-Communauté

Renseignements:

t: 00 33 (0)5 65 40 78 19 / 00 33 (0)5 65 14 12 83

magp.cajarc@wanadoo.fr

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)