Ana içeriğe atla

KÖR TATLAR NO.112
Hep görülen şeyler vardır ,klasik görüntüler reklam arası bir dünya şey var görüntülerde,ayıklamam,sadece an ve an gelirler,bazıları düşündürür bazıları insanlarıda güldürür.Her şey şeffaftır oyundur kutunun içinde beyninde ama bu kız rol yaptığı kadar gerçeğide oynuyor,taşradan istanbula; kendine mahcup ama konuşan bir hayat.Ne ses var mehtapta ne de fizik şeffaflığı biliyor nasıl kullanıldığınıda,"Kendini seçemiyorsun, bırakıp kaçamıyorsun".En güçlü silah düşmanın silahı öyle değilmi?,Bana göre bu yüzden sürekli gülüyor mehtap,ekşi sözlükte girilen entrylere baktımda kişnemekten/ gereksizlik abidesine kadar yol/tag yapmışlar mehtabı.

Yol olmuş toplum zaten hiçbitmeyen
... miş toplumun .... mi ihtiyacı mı var dev bir ağız bana göre toplum , maşrapayla kan ve kan yetiştiremezsin,hadi bir tekerleme de benden Non etik histerikler,birbirlerinin etlerini yerler..

Başını bekliyorum geleceği olmayan hatıraların VE mehtaplı gecelerde hep seni andım
belki gelirsin diye boş yere yandım..

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…