Ana içeriğe atla


Bizim Mcgayvırımız yok ıvırımız zıvırımız ise çok..Otobüste denge kurmaya çalışırken Sibel'e onu dedim anonsun sesi kaybettiğimiz sağduyuyu temsil ediyor güldü komikti çünkü,düşünsene"Bir sonraki istasyon,bir sonraki istasyon bir sonraki istasyon ve gözgöze gelmeyen insanlar..Tabi ben böyle şeyleri birden anlatamam sadece duyumsarım duyumsadığın şeyleri anlatmak bir süre sonra komik geliyor kendine.duraklar arası yolculuk yolcular.Bir garip yolcuyum hayat yolunda ,yolumu kaybetmiş perişanmıyım ben?

Hepimiz içimizdeki sanita yarabandı çoçuğunu büyütüyoruz bu memlekette yada hiç büyümeyen sanita bant çoçuğuyla içimizde yaşıyoruz,daha ne diyeyim.insan aynı şeyleri konuşmaktan sıkılıyor.Aynı şeyleri tekrarlıyorsak sanatı ve sanat eserinin kamusallığını da tekrar ve tekrar tartışmamız gerekiyor ve daha önemlisi konumlandırıldığı yerdeki performansını(rosalyn deutshe).Toplum bellek ilişkisin ve yaşadığın toplumun açmazlarını sanırım buradan açmak gerekiyor,işte en büyük havuz problemi iki çeşme,birisinden kan diğerinden süt akıyor..


p.s. Allah herkese herşeyi olduğu gibi gören gözler versin

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…