Ana içeriğe atla

"A wrestling picture! What do you need? A road map?"

Hınç nedir?Tarihsel olarak nasıl işlenir harmanlanır yaşama gayesi üzerine kurulu bir denge midir Hınç?Üzerine düşündüğüm bir kavram son günlerde çok da çok insani boyutlarını inceliyorum.

Özellikle en etkili biçimini inceden taktik felsefesine yayan intikam olarak ahlaki bir uygunsuzluk o(o)oolmaksızın,"tırmalamaksızın" daha iyi ve daha fazla ihanet etmek üzerine ördüğü yapıyı göz önüme getiriyorum.Siyaset medya/kitle kütle içi dolgulu nane nasıl yenilir? emilir? çiğnenir? mi?

Güçlü nasıl yaşar,güçlü kimdir? zayıf nasıl beslenir falan filan antropolojik yani,çok çok insanız ya ondan.tabi bu da hınçla beraber hilekarlıkda devreye giriyor toplumsallık dediğimiz şeyin nasılda "sakin" mantığına dönüşüveriyor??Bu mantık ensenizden bir çekim meselesi adeta.Aronofsky'nin Wrestler i resmettiği Randynin hayatı.Tüm hayatı gösteri olan bir yalan,bir yaşam bir portre,bir o kadar da hüzün.O saatlerde bende seçim ekranlarından kaçıp filmi izliyordum ,bu da bir seçim sonuçta diye..

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)