Ana içeriğe atla
Elimdeki yaranın kabuğunu kaldırmaya çalışırken zaman geçmiyordu.üç kez baktım saat hala iki .15 dakika daha bekleyebilirim dedim ama hala nasıl bekleyebilirim diye kendime soruyordum.Kapının girişindeki çerçeve bomboştu onu düşündüm sonra.içeri girdiğimde memurlar benimle ilgilenmediler bende farketmeleri için 5 dakika kadar onlara bakma keyfini yaşadım.Kraft bir çerçeve içerisi boşaltılmış içine bir şey konulsa güzel olur.

Saçma sapan bir taaaaahütnamenenin iptali için bekliyorum ve sistem arızalı.tam s.s.k durumu acil kod.Sol elimi sıktığımda avucum serçe parmağımla sızlıyor üzerindeki şişlik de daha inmedi.ama acı yok sız sız lama var.prosedürler prosedürler orada burada bekleme hali.oradan oraya koşarken ekonomi yapıyoruz,bazı insanlar buna yaşamak diyorlar.

10 dakika sonra işlemim bitti.memur sistem sizin işleminizi kabul ettidedi ,bende emin olmak istercesine bir daha sordum :eminmisiniz?ok
artık pat kapı acil serviste gördüğüm sağlık işlemlerinin bedelini şok kapı ödemek için çok beklemeyecektim.üff paranoya acayip bir şey.emin olamamak.merdivenler ssk griliği ve tuvalet sıkışması arasında tuvalete girdim.Birisi abdest alırken diğeri sinirli bir bekleme içerisnde tuvalette bir sigaraya sığınıyordu,ne derdi vardı acep

Dar pisuvarların dar bekleme kapıları.fermuarımı aradım,işim hallettim birinci kata indim.birinci katta a1 blokta herşey kabus .Burada bir güvenlik görevlisi olsaydım neler neler yaşardım kimbilir.hayat ne kadar ucuz ve can ne kadar tatlı,ssk bürokrasisi(si si öpüyor hepimizi)ise huysuz ve tatlı kadın.sedyeler ve beyaz çarşaflar, üzeri markerle işaretli bir sürü nesne alet edavat zart zurt.bir baca temizliği bana nelere maloluyor,buraya geldiğimde hep dedemi hatırlıyorum ve nö(e)roloji bölümünü.Elimle tutamadığım hayatta elimde olmayan şeylerin kayganlığını.Dışarıda yağmur yağıyor hala ve hala.
30218 çok iyi hatırlıyorum

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)