Ana içeriğe atla

DRACULA 79


Bu şehrin sokaklarını aşırdım,kendi yalnızlığımda.Gözlerimden defterime.mutluyken ve mutsuzken farklı anlamlara sahip olmalıydı dedim içimden.diyordum ya da geçiyordum kendimden.bir değişiklik oldumu bu şehirde,,yeni binalar ve yeni kaldırımlar dısında,beni şaşırtabilen satılık ,dolaşmanın bir bedeli olduğu alanlarının dışında .yok,yok,yok,

Bu şehrin arka mahalleleri,gezen gören kaybolan ve oradaki hikayeyi dinleyen bilir,yerel yönetimler birbirini düze dursun.


Bu şehirde aynı dertten mustarib.elinde seçenek yok,as-iz başkandan başka,ille de as-iz başkan,as-iz başkan>."Sen benim var ya TIRNAGIMA MAKAS BİLE,Sen benim varya!NE SÖYLESEM NAFİLE"..

As-iz başkan şampiyon/ bitmiş izmirİN.Ne yaptı bu adam?Konuşmayı öğrenebildimi?

Buzdolabı satıcısından belediye başkanı olabildiğini gören insanlar şaşırdılar güldüler talihlerine. UGGGGUURR derin dondurucu İzmirin çarkıfeleğinde

Yolsuzluktan içeri alınan ne sekreterleri var bu hesap soramayan,kalantor bürokrasinin,çok çok karşı karşıya işin mutfağında bizde pişmeden kaşar olmadan,pişti olmadan iyi dayandık.

"Kent kentine sahip çıkanlarındır" her yerde boy boy afiş/geç babam geç.Öyle bir bürokrasi varki bu şehirde ölmez süründür bırak sevmeyi.yaşadığım şehir/içtiğim arsenic..BKNZ:YAZIKBenim için bu şehrin kaynaştığı/yaşadığı yer bitpazarı,başka bir yerde yaşamıyor bana göre,alışverişin ve tüketilen zamanın şarapla ölçüldüğü yerlerde bile bu kadar canlı bir ilişki görmüyorum,görmedim.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…