Ana içeriğe atla

Masal


Savaş,savaşlara eşlik eden çelik çokmak
Ateşli çarkın içinde her bir anın titreyen güç avuntusu,yoldan çıkmış
Esirgenmiş yön,gülümseyişin olmadığı terk edilmiş gözler
Başkası kendinden
Kendine başkasından doğma sevgili
Naylon plastik adlar, avuntular bahaneler
Vicdan yok/taraf yok
Tek illet kesintisiz tek millet

Sağlama tahtasında sen eşit değilsin
Kamu refahı= vicdan
Kamu onayı=yaşayan deliler
Olan hiçbir zaman sona ermez

Donmuş yaşam
Saf ışığı yitiren aşkı inciten
Baş döndürücü bir yıkıntısın
Sonsuzluğa kim inanabilir sarhoşluğunla?

Dinin orduyken siperlenmiş taşların ardında
Nasıl kovabilirsin ensendeki şeytanı?
“Şimdi ile sonra”
Avuçlarınla kanattığın kardeşinin alnında çizdin bayrağını
Hep aynı mesafede yerinde kalabilmek için koşuyorsun
Tek nefes ,tek kafes

Boşluğun içinde hız alıyorsun dokuzuncu köle olarak
Yama üstüne yama tarihi öğüttün
Beyaz,kara kırmızı yeşil
Yazık sana
Biricik kardeşini gömmek için çabalayan
Şu karga kadar
Olamadın,olamadın,olamadın
Pişman zümreden


Küçük farelerin atlarını koştururken bahçemde
Oburluğun seni taşımayı reddederken sen;
Köle
Mumit
Çözülmeyen yumak
Ready made tanrı

Başka bir nam altında bu masalda,
Adı geçen sensin
16.01.2009

Yorumlar

Adsız dedi ki…
çok bilmiş post modern bey efendiler yahu siyasetçi olsanıza!
daha matah olurdunuz....

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…