Ana içeriğe atla

Hi All, Muhtelif is Out


Muhtelif
guncel sanat dergisi / contemporary art magazine
2008, no.4, Güz / Autumn, Istanbul


Günlük Daily Adnan Yıldız & Mehmet Dere
Aut disce aut discede
Aut disce aut discede

Gramer Grammer Maurizio Lazaratto
Gayri-maddi Emek
Immaterial Labor

Praksis Praxis Ulus Baker
Tarde Postülaları
Tarde's Postulates

Diskur Discourse Yahya M. Madra
Emperyalizmden Ulus-ötesi Kapitalizme: "geçiş durumu"
olarak Venedik Bienali
From imperialism to transnational capitalism: The Venice Biennial
as a "transitional conjuncture"

Diyalog Dialogue Adnan Yıldız & Gerald Lidstone
Kim kimin için üretiyor?
Who is producing for whom?

Diyalog Dialogue Marianne Heier & Per Gunnar Egg-Tverbakk
Norveç köşeyi tam da bu noktada döndü!
At This Point Norway Became Wealthy

Retroakt Retroact Lars Bang Larsen
Zombiler ve gayri-maddi emek
Zombies and immaterial labour

Stool Tabure Kim Einarsson
Kellesiz
Headless

Gramer Grammar Ulus Baker
Kanaat nedir?
What is an Opinion?

Havuz Pool Caner Aslan
Sembolik Düzen
Symbolic Order
Editörler Editors Pelin Tan, Adnan Yıldız
Asistan Editör Assistant Editor Banu Çiçek Tülü
ingilizce Düzelti Proofreading Ashkan Sepahvand
Türkçe Düzelti Turkish Proofreading Özge Açıkkol, Burak Şuşut
Tasarım Design Ali Cindoruk
Kapak Cover Caner Aslan (Sembolik Düzen Symbolic Order, 2008)

Istanbul, 2008

Yorumlar

Adsız dedi ki…
derece doğru.yola devam

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)