Ana içeriğe atla

Buca Kuruçeşme Mahallesi'nde Buca Belediyesi tarafından 60 ev için alınan yıkım kararına karşı bir kez daha eylem yapan mahalle halkı, yıkımların durdurulmasını istedi.

İzmir'in Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde hazine arazisi üzerinde olduğu öne sürülen 60’ının üzerinde ev için yıkım kararını mahalle halkı protesto etti. Geçtiğimiz haftalarda yıkım ekiplerinin mahalleye girişini engelleyen halk, yıkımın 15 gün ertelenmesini sağlamıştı.Buca Belediyesi'nin verdiği sürenin 4 Ağustos’ta sona ermesi nedeniyle mahalleli bir kez daha tepkisini ortaya koydu.

Buca Forbest Caddesi girişinde bir araya gelen Kuruçeşme Halk İnisiyatifi basın açıklaması yaparak oturma eylemi başlattı. 'Yıkım Değil Çözüm İstiyoruz' pankartı açan mahalle sakinleri, "Barınma hakkımızı istiyoruz", "Halkız haklıyız kazanacağız" sloganları attı. Çocukların da katıldığı açıklamada konuşan, Necla Özdemir Cenan, Buca Belediye Başkanı Cemil Şebboy'un tüm girişimlerine rağmen yıkımda ısrar ettiğini ve mahalle halkının barınma hakkını görmezden geldiğini söyledi.

4 Ağustos’ta yapılacak yıkımlarla sadece evlerin değil, insanlığın, gençlerin geleceğinin, yüzlerce insanın emek ve hayallerinin de yıkılacağını ifade eden Cenan, "Belediyelerin asli görevi insanları mağdur etmek değil, barınma sorununu çözmektir. Bizler bu ülkede vergilerimizi ödüyoruz. En ağır şartlarda en düşük ücretlerle çalışıyoruz. Zorlu yaşam koşullarında hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Evlerimizi yıkmak isteyenler bunu da bize çok görüyor" dedi.

Açıklamanın ardından kadın çocuk ve gençlerden oluşan mahalle halkı akşam saatlerine kadar oturma eylemi başlattı. Kuruçeşme Halk İnisiyatifi yarın eylemlerine Buca Belediyesi önünde yapılacak olan oturma eylemi ile devam edecek.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)