Ana içeriğe atla

TERÖR


Dikeymi yataymı?100 puanlık uzman sorusu.başarı oranı size de%10 larda olan bir gerçeklik payında yaşadığınızı hissettiğiniz oluyormu?Cümle bozuksa özür.Bilim adamları küresel felaketimizden dünyayı kurtarabilmek için bulut kalkanından,deniz ormanlarından okyanus pompalarından,sülfür örtülerinden,karbon ayrışması için sentetik ağaçlardan(büyümeyen çiçek vermeyen sadece karbondioksiti emen),oluşan birkaç öneri oluşturdular.Ama ne yazık ki hiçbiri tam anlamıyla yüzde yüzlük bir garanti vaat etmiyor,hatta tam eksi yönde yol almaya bile yol açabileceğinden gerçekleşmesi mümkün değil.Elimizdeki her şeyi kaybediyoruz.Buradan Kral Midas mitine veya günümüz kapitalizmin doğayı kaynak reservine indirgeyen “bize bir şey olmaz” anlayışına varılabilir.

Şu anve şu zamanda Kaz dağında maden arıyan 10 firma dünyanın en yeşil dağının bitki örtüsünü katlediyor,ve bu ekolojik denge altın, bakır, çinko ve kurşun arama çalışmalarının tehdidi altında.
Beni duyuyorsan,bu konuda duyarlı ol,lütfen
http://www.ntvmsnbc.com/news/423134.asp
GOLD OR GOD

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…