Ana içeriğe atla
Bir Görünmez sınırlar hala duruyor ve hatta daha keskin değişiyor.Nereden nereye geliyoruz?Stratejik dünyada aldığımız yol bitmiyor,derinliği kestiremesen de böyle bir saflık bizi koruyabilir diye düşünüyor insan.Derin çelişki yoksun kalma ve düş kırıklığı(ötekinden ve mutluluktan)tuhaf bir karışım.Sanırım boktan bir durum yada exellence bok
***************************************************************************

İki TrendyRant (TR)
Rant kümeleşiyor ve kümeleştikçe çoğalan bir yapı. Saldırgan bir heyecan, hareket halinde bir gerilim ya da memleketimize özgü enerjik bir yatırım aracı diyebiliriz. Kim neyi planlıyor, doğru tavır ne?Hangi amaca hizmet ediyor gibi sorular total iyimserliği çoktan sildiği gibi politik kimliğe de zarar veriyor.Bazen saydam bazen lekeli durumlar.Küresel sermaye,stratejik konumlar, iç-dış güç ilişkileri bu psiko-coğrafyada sürekli deney halinde.Bir kumaş gibi tenle içli dışlı.Akıl biraz kıt kalıyor olanıda kullanıyormuyuz zaten?

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)