Ana içeriğe atla
off the record-kayıtdışı
OFF THE RECORD / KAYITDIŞI
10 Eylül 2007-30 Kasım 2007
ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
İZMİR

PORT '07 İZMİR
Parallel Event

A pilot study: OFF THE RECORD / Bir pilot çalışma: KAYITDIŞI

Katılımcı Sanatçılar / Participant Artists: Aslı Çavuşoğlu (featuring Mehmet Dere) / Cevdet Erek / Emre Hüner / Selim Birsel ve BFB Archieve (Büyük Aile Şirketi Arşivi)*

Küratör / Curator: Adnan Yıldız

“Bir pilot çalışma: KAYITDIŞI” yaşadığımız zamanın ve üretilen gerçekliklerin tanımlanmasında kilit rollere sahip bilgi ve kayıt teknolojilerini incelemek üzere tasarlanan bir araştırmanın ilk sunum sergisi. Var olan referanslardan ve tartışmalardan farklı yönde gelişecek yeni soruların ve bağlamların mümkün olduğuna inanarak yola çıkan sanatçılar, kendi pratikleri; kendi belgeleme ve arşivcilik alışkanlıkları ile ürettikleri işlerle ortak bir platform açıyorlar. Belge diliyle sunum dili arasındaki farklara ve bu süreçlerde yaratılan gerçeklik sapmalarına odaklanan sergi, BFB’ı (www.bigfamilybusiness.net ), İzmir Milli Kütüphanesi’ni ve Kent Müzesi’ni bir referans olarak alarak, kendine dahil ediyor.


“A pilot study: OFF THE RECORD” is the first presentation exhibit of the research that is designed for investigating the information and recording technologies which have very key roles in order to define our time and the realities -produced. Artists -who believe that new questions and contexts that can develop in a different direction from those current ones are posible- are opening a common platform with the works that are produced by their own documention and arhieve habits. Focusing on the differences between the documantal language and the language of presentation; moreover the distorted realities that are created in the process, the exhibition is referring to BFB (www.bigfamilybusiness.net), İzmir National Library and City Museum, and it is including them into itself.

* İzmir Milli Kütüphanesi ve Kent Müzesi ortakla çalışması / Collaboration with İzmir National Library and City Museum

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)