Ana içeriğe atla

Stay

Posted by Picasa
Epeydir bir konu var bunlardan biriside bu film.Örüntüsü(yada örgüsümü demeliyim?) ve konusu bakımından tamamen kurgusal bir alanda uçuyorsunuz.Sinematografik dili kusursuz ( tabiî ki bu benim görüşüm)olayların ve imgelerin yan yana gelişleri rasyonel çabalarınızın üzerinden ayaklarınızı 5metre tavana dikiyor.Herşey iç içe bir düşte sanki.Yaşam ölüm ve tüm çabalar. Unutuş ırmağından geçip aşkta sizi saracak gerçeğin hüznünde buluşuveriyorsunuz.Herşey unutuluyor ve bununla savaşmanız gerekiyor.
Eğer sınırda yaşamıyorsanız çok yer kaplıyorsunuz.
Film U.s box Office listesinde $3,626,883 dolarlık bir ciro yapmasına rağmen bir yere oturulamayan bir alanda savaşıyor. Ewan McGregor, Naomi Watts, Ryan Gosling oyunculuklarının haklarını vermişler.Flasbackler(müzikle beraber) sarsıcı hüzün ve nihai geçiciliğimiz üzerine bir ayna gibi kısaca
Ben çok sevdim.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…