Ana içeriğe atla

ENDLESS POSSİBİLİTİES


10 JANUARY/OCAK-25 FEBRUARY/SUBAT 2007
KASA GALERi / KARAKÖYmarcel van eeden / gökcen cabadan / EPPR (endless possibilities project room)
curator: adnan yildiz
opening / artist talk: 10.01. 2007 / 18:00-21:00Is 'painterly' image, as an element of design, fashion or advertising, still a painting? What makes a painting an artwork? Is what the painter resists for a territorial orgasm or is it an orgasmic territory? We know that big curatorial statements about Painting (Capital!) -with grandiose shows and speculative predictions- does not survive anymore. But painting does. We do not need big overestimations but every possibility of fresh look. Today, anything that does not transform itself into something virtual/digital can not survive. And painting keeps its tradition(s) during its transformation(s). " endles possibilities" is an exercise that is inviting the spectator to RE-look at the works, in the age of Photoshop (digital software), blog(ger)s, websites, digital museums/archives. And, the question is now: "how does/will painting survive?" Tasarım, moda veya reklamcılığın bir ögesi olarak kullanılan 'resimsel' imge hala bir resim olarak kabul edilebilir mi? Bir resmi ne sanat eseri yapar? …. Biliyoruz ki Resim (büyük harfle!) üzerine, devasa sergiler ve spekülatif öngörüler/tahminler eşliğinde yapılan bütün o küratoryel beyanatlar hiç de uzun ömürlü olmuyor. Ama resim yaşıyor. İhtiyaç duyduğumuz şey abartılar değil zinde bir bakışı içeren her tür olasılık. Bugün resim yapanlarin direnme noktasi belli bir alana ozgu bir orgazm hissi yaratmak mi, yoksa orgazmik bir alan yaratmak mi? Günümüzde, kendini sanal/dijital forma dönüştüremeyen hiç bir şey hayatta kalamıyor. Resimse dönüşümleri esnasında geleneklerini koruyor. 'sınırsız olasılıklar' izleyiciyi Photoshop (dijital yazılım), blog/cu/lar, web siteleri ve dijital müzeler/arşivler çağında, bu işlere tekrar bakmaya davet eden bir alıştırma. Ve soruları da şunlar: 'resim hayatta kalacak mi? öyleyse nasıl?'
Program \n(Place / Yer: Kasa Galeri)\n \n10 January / Ocak 2006 opening / acilis \n \n17:30 press meeting and exhibition tour / basin toplantisi ve sergi turu \n18:30 artist talk with marcel van eeden and gokcen cabadan / marcel van eeden ve gokcen cabadan ile sanatci konusmasi \n19:30-21:00 party \n \n21:00- a tour around Istanbul nite life till morning lights :) / sabaha kadar istanbul \n \n13 January / Ocak 2006 painting studio / resim atölyesi \n \n15:00 ovul durmusoglu and gokcen cabadan \n16:15 esther lu "endless images or possible medium" / sonsuz görüntüler ya da olasi medyum\n17: 30 kamil senol politics of painting / resim politikalari \n \ndinner at Saki / Saki`de yemek \n-- adnan yıldız www.theflamingoandtheboy.blogspot.comSKYPE: theflamingoandtheboy\n2. e-mail: adnany@su.sabanciuniv.edu ",1]
);
//-->
Program
(Place / Yer: Kasa Galeri)

10 January / Ocak 2006 opening / acilis

17:30 press meeting and exhibition tour / basin toplantisi ve sergi turu
18:30 artist talk with marcel van eeden and gokcen cabadan / marcel van eeden ve gokcen cabadan ile sanatci konusmasi
19:30-21:00 party

21:00- a tour around Istanbul nite life till morning lights :) / sabaha kadar istanbul

13 January / Ocak 2006 painting studio / resim atölyesi

15:00 ovul durmusoglu and gokcen cabadan
16:15 esther lu "endless images or possible medium" / sonsuz görüntüler ya da olasi medyum
17: 30 kamil senol politics of painting / resim politikalari

dinner at Saki / Saki`de yemek

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…