Ana içeriğe atla

SAÇMA VSS..


Tüm saçmalık bütündür,ama bütünsel değildir.Yeniden yazılmaktan bıkılmayan şeydir.Saçma daima ortada olan ve yahut hepsinden başka bir şey.Saçma ölümün tükürüklü olması gibi bir şeydir,çok daha farklı bir şekilde.İçine düşülen bir yorumdur.Nedensel bağımlılık yoktur.Bağlılık ise asla.olduğu söylense bile bu saçmadır.Kurulu yoruma karşı çıkan bir düşünce güçsüzlüğü.

Saçma bir açılımdır,yukarıyla itifak tan acı çeken bir şeytan olabilir.Kırıp parçalanan olumsuz değildir.Parça olumlayansa saçma orda olandır diyebiliriz.Orada kendini kurtarmaya çalışan bir yol,bir çekip gitme olabilmektir.Keyiflikle sefillikten herkesi aldatabilmektir.Zorunlu olarak başka bir şey olmaktır.Saçmadan farklı olarak karıştırılan belleksizlik.Eksik olandan taşan bir şeyler.Bilginin ağacını yakmak gibi.Direnen,kıran her yerde atlayan bir gülüş gibi.
Ne insan ne de hayvan gibi.. …

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)