Ana içeriğe atla

Kaldır götünü kumsal gözüksün!


G.tünün garantisi yok.Yapabileceğimiz çok şey var.Akşam yazılanlar sabah erkenden siliniyor.Yahudi mezarlığının arkasında dolaştım.Elimde sprey vardı.Kaldır g.tünü kumsal gözüksün işi için.Ertesi gün başka bir yer. İkinci olarak gittiğimde tamamen silinmişti .Görseler ne yapacaklar ki,ama siliyorlar.Her yeri boyamak güzel olurdu.Alemin g.tlüğü nerden belli; yazdığımız yazıyı silenlerden. Sonraları Alem göt olmuş abim niye siliyosun? bunu diye yazasım geldi.Genişletilmiş sanat kavramı. Sonra,ama kulaklarım çınladı.Sabah sabah.Esasında evet sabah saat 7 den önce silmişlerdi.Otobüs durağı ve arkasında koskocaman İzmir.Güzeldi, yalnız iş bir gün duvarda kaldı.İkiye bölünen bir düzlem.Sürekli yolculuk.hayvana verilen değer sanata verilmiyor,esasında sanatçıya da.Duvarın üstünde sürekli boşluk .Siz dua edin de bizi AB ye alsınlar , ya da y.yim Avrupa’yı sana bir şey olmasın...

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)