Ana içeriğe atla

I love my Gettho


Sarı sayfalarda kendi takdisimi gerçekleştiriyorum.4 sny içinde düşündüklerim 1 kayayı istemek2 düşlemesini sağlamak ve kelebek olarak doğmak penguen olarak ölmek.Ne değerini bilen olmak, o büyüyor demek,hiçkimseye birşey anlatmamak .Sanki daha fazlasını biliyor ve istiyor gibi olmak.Rüzgarlı havada fırfırlı don giymek gibi.Ucuz reklamlara küfretmek.Gizem değerini alan yozlaşmaya takım yıldızları eklemek.gizli umutları kupon gibi biriktirmek.Dünyada binlerce ıraklı gibi gözden ırak olmak.Coplarla aydınlanan aydınlanmaya inanmak.Kişisel perhiz için robin hood sendromu yaşamak,Ne tanrıyı nede duvarları varolmadığı için sürgülemek-süngülemek,Kendini kurban etmenin küçüklüğünü ne denli haklı kılmak.Tozlar gibi hak ettiği yerde hak ettiği kadar olmak.Bugünün ihtiraslarına yenik dünün geleceğini yaşamak.Sevgiyi temiz su kaynaklarıyla ölçmek.Tek şey için boş boş konuşmak.Yumuşak ve esnek ağaçlara inanmak.Toplumsallaşmayı boş kibrit kutularına doldurmak.yere uzanmak ve havayı koklamak.Kendini gerçekleştiren övgüye övgüler düzmek.Kıçımın altından papaya s?k?min üstünden r.t.erdoğana selam göndermek.Üniformasını gizleyebilen herkesi sevmek.gezgin bir yahudi olmak.Ve bizi yalnız bir tanrının kurtarabileceğine inanmak.Sinek ve atmosfer arası bir dengede varolmak.Dünün dünyalılarına bugünün uzaylılarını sunmak.Ne istediğini bilmeyen görece özgürlüğün peşinde bir kör olmak .İşlenmemiş bir suç işenmemiş bir sanat yapıtı olmak
Yaşamadan mümkün olmak.Öldüren şiddetin anlamlı bir soru işareti olmak.Scud füzelerinin üzerine papanın başağrılı resimlerini yapıştımak.Bir ön mevcudiyet olarak bomba olmak.Yaznızlığını geceye alıştırmak.Kalıtımsal soyluluğa inanmak.Avrupa'dan orgazm ithal etmek.Dibindeki pisliği gösteren bir su birikntisi olmak.Nietzche yi seslendirmek.Modern devlete liberal projeye zamanı koşturan kuş olmak.İki gün içinde ölecek olduğumuz halde gettomuzu sevmek.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)