Ana içeriğe atla

Fotogalerie Wien

Fotogalerie Wien
space shuttle 2.0

Julian Faulhaber (D), Ulrike Harbach (D), Horst Herz (D), Reinhild Kuhn (D), Ulrike Stockhaus (D), Jens Sundheim (D), Hannes Woidich (D)

06.10.2009- 04.11.2009
FOTOGALERIE WIEN

Opening: Monday, October 5, 2009 at 7:00 p.m.
Exhibition: October 6 – November 4, 2009
Währinger Straße 59/WUK, 1090 Vienna
Tue-Fri 2:00 p.m. – 7:00 p.m., Sat 10:00 a.m. – 2:00 p.m., closed on holidaysMASC FOUNDATION / 39 DADA
Patrick Borchers / Francis Hunger / Willi Otremba
Maria Schleiner / Elly Valk-Verheijen
Opening: Friday, October 23, 2009 at 7:00 p.m.
Exhibition: October 24 – November 7, 2009
Grundsteingasse 39+40, 1160 Vienna
Thu-Sat 5:00 p.m. – 8:00 p.m., closed on holidays

MEDIENWERKSTATT WIEN
Barbara Koch / Rona Rangsch / Ulrich Weber
Opening: Friday, October 16, 2009 at 7:00 p.m.
Exhibition: October 17 – October 30, 2009
Neubaugasse 40 a, 1070 Vienna
Mon, Tue, Thu, Fri 2:00 p.m. – 6:00 p.m., closed on holidays

Guided tour through space shuttle 2.0:
Tuesday, October 27, 2009 – Begins at 5:00 p.m. at Fotogalerie Wien

The project space shuttle is a multiple-part exhibition project initiated by Künstlerhaus Dortmund. It is based on the concept of an exchange of space and ideas with artist initiatives in Vienna that share common interests, both conceptually and in content, with Künstlerhaus Dormund. Critical factors for the selection of project partners included the consideration of how resources and space are managed, the partner’s programmatic goals, as well as the program’s engagement curatorially (with projects and exhibitions), where their own artistic work is mostly excluded.

With these thoughts in mind, a decision was made to collaborate with three groups: the collective of the Fotogalerie Wien, the team at Medienwerkstatt Wien and the masc foundation/39 dada, with the further idea of taking a look “behind the scenes” and thereby setting a focus on the works of artist-curators themselves.
The artists of these institutions were invited to the first round of the project, space shuttle 1.0, that took place in June 2008 at the Künstlerhaus Dortmund to present their works, which were independently chosen from their own artistic repertoires without a thematic or formal corset.

This first exhibition was an exciting experience for everyone, both in regards to the discourse between the various artistic works and the contact with Künstlerhaus Dortmund and its artists, combined with a dynamic exchange of information and experience.
The second round, space shuttle 2.0, will take place in October and November 2009 with an exhibition of works from members of Künstlerhaus Dortmund in institutions in Vienna: the Fotogalerie Wien, Medienwerkstatt Wien, masc foundation/39 dada, thereby completing the project.

Even the Viennese exhibition remains true to the concept of not having any predetermined specifications, allowing for insight into the diversity of artistic production from Dortmund.
A guided tour of the exhibition on Tuesday, October 27, 2009 offers a “shuttle through space” in all three institutions, thereby providing an overview of the works.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

YAR BANA RANCİERE GECELER

RANCİERE ; DUYULURUN  PAYLAŞIMIBAĞLAMINDA ESTETİK  VE  SİYASET  MEHMET  DERE

Jacques Rancière (d. 1940) Fransız düşünür Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi'nden felsefe profesörü iken emekli olmuş ,ve 1960’lı yıllarda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital'i Okumak ile bilinir –tanınır hale gelmiştir.

Bu deneme yazısı içerik olarak J. Ranciere’in sanat ve politika arasında kurduğu sanatsal tarihsel ilişki bağlamının yanı sıra ,estetik-politika ilişkisi çerçevesinde sanata dair görüşlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Rancière, “politika”nın ve “sanat”ın işleyiş ilkelerini, kendi tabiriyle söylersek “duyulur olanı yeniden şekillendirmek” (distribution of the sensible) olarak tanımlayarak, ikisinin birbirinden ayrı ve birbirine temas etmeyen iki gerçeklik olduğu düşüncesini alt üst etmektedir.

Ranciere tarafından 'duyulur olanın paylaşımı' nosyonu, duyumsanır ya da algılanır olanın, yani duyular alanının bir safiyet ve doğrudanlık içermediğini, tam t…

Sessizliği Aramak (Part I)

Bu deneme yazısı bir çok sanatsal problematiğin iç içe geçtiği bir alanda var olmaktır. Bu anlamda bir deneme olarak Türkiye’de Çağdaş Sanat adı altına üretilen eserlerin içindeki zaman ve toplumlailgili gerçekliklerini semptomatik bir okuma-anlama girişimidir. Bir sanatçı olarak bunu yapmamın sebebi nedenini bilmediğim bir erteleyişi bozma amacını taşıyor. Duyulur olanın görünür kılınması.
Bu eleştiriyi görünür kılması gerekenin bir sanat eleştirmeni ya da küratör olmasıbeklenirdi. Benim kişisel gözlemim artık bu mümkün değil, çünkü çağdaş sanat sistemi kültürel üretimin rekabete dayalı bir sisteminden ekonomik olarak karşılıklı bağımlı bir sisteme dönüşerek kendini tıkadı. Kültürel sermaye anlamında sanatsal üretime atfedilen bir dışarısı boşluk-mesafe kalmadı. Sanatçılar, sanat simsarları, galeriler, sanat dergileri ,müzayede evleri ,sanat fuarları ,müzeler, bienaller artık karşılıklı rekabete dayanan bir sistemden, artık birbirine bağımlı işleyen bir sistemin içinde. Türkiye Çağdaş…

Sessizliği Aramak (Part II)

                  (A fair amount of nothing)